Bioethanol Hochrein 100 %

90 x 1 L Bioethanol Hochrein 100 %

 • SW1235
 • Höfer Chemie GmbH
 • 4250463102483
€ 199,95 *
Inhoud: 90 Liter (€ 2,22 * / 1 Liter)

Leveren naar Nederland is gratis en duurt 2 tot 5 werkdagen.

Op Zaterdag, Zondag en Feestdagen wordt niet bezorgd.

GEVAAR

Piktogramm-02 Piktogramm-07
Onze Bio Ethanol voor Bio Ethanol en Gel haarden wordt in Duitsland gefabriceerd en zorgvuldig...meer

Productinformatie "90 x 1 L Bioethanol Hochrein 100 %"

Onze Bio Ethanol voor Bio Ethanol en Gel haarden wordt in Duitsland gefabriceerd en zorgvuldig gecontroleerd. Deze Ethanol wordt verkregen door middel van het onttrekken van al het aanwezige water in onze door TÜV Zuid gecertificeerde Bio Ethanol 96,6%, en verbrand zonder achterlaten van residuën tot Waterdamp en Kooldioxide.

Onze produkten zorgen bij verbranding voor een prachtig vlambeeld en zorgen daardoor voor een behaagelijk klimaat en een aangename warmte in uw huiskamer. Bewust laten wij het toevoegen van additieven en geurstoffen die uw gezondheid kunnen schaden achterwege. Dit moet U uw gezondheid waard zijn!

Het eindresultaat van de testen door TÜV Rheinland LGA Group luiden: "Bij de verbranding van ZOIG Microactiv ® Ethanol 100 % onder normale omstandigheden (voldoende zuurstof) ontstaan als verbrandingsprodukt uitsluitend Kooldioxide (CO2) en Water (H2O)."

Onze 100 % Bio Ethanol is door TÜV Zuid gecertificeerd en bied U daarom de optimale Zuiverheid, Kwalitiet en Zekerheid. Vertouw op het Origineel en geef goedkopere en minderwaardige produkten geen kans. Dit moet uw Gezondheid U waard zijn!

Verwendung: Brennstoffe
Volumen: 24 Liter
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "90 x 1 L Bioethanol Hochrein 100 %"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Gelieve de cijferreeks in het hiernavolgende tekstveld in te voeren

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Onze Bio Ethanol voor Bio Ethanol en Gel haarden wordt in Duitsland gefabriceerd en zorgvuldig...meer

Gevaar aanduidingen

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Piktogramm-02 Piktogramm-07

Veiligheids maatregelen

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Fragen & Antworten