6 x 1 L Bioethanol Premium 96,6%

 • SW225
 • Höfer Chemie GmbH
 • 4250463102209
€ 21,95 *
Inhoud: 6 Liter (€ 3,66 * / 1 Liter)

Leveren naar Nederland is gratis en duurt 2 tot 5 werkdagen.

Op Zaterdag, Zondag en Feestdagen wordt niet bezorgd.

GEVAAR

Piktogramm-02 Piktogramm-07
Onze Bio Ethanol voor Bio Ethanol en Gel haarden wordt in Duitsland gefabriceerd en zorgvuldig...meer

Productinformatie "6 x 1 L Bioethanol Premium 96,6%"

Onze Bio Ethanol voor Bio Ethanol en Gel haarden wordt in Duitsland gefabriceerd en zorgvuldig gecontroleerd. Hierdoor bent U er zeker van uitsluitend zuivere, hoogwaardige 96.6 % Bio Ethanol te kopen, die volledig en zonder achterblijven van residuën tot Waterdamp en Kooldioxide verbrand.

Onze produkten zorgen bij verbranding voor een prachtig vlambeeld en zorgen daardoor voor een behaagelijk klimaat en een aangename warmte in uw huiskamer. Bewust laten wij het toevoegen van additieven en geurstoffen die uw gezondheid kunnen schaden achterwege. Dit moet U uw gezondheid waard zijn!

Het eindresultaat van de testen door TÜV Rheinland LGA Group luiden: "Bij de verbranding van ZOIG Microactiv ® Ethanol 96,6% onder normale omstandigheden (voldoende zuurstof) ontstaan als verbrandingsprodukt uitsluitend Kooldioxide (CO2) en Water (H2O)."

Volumen: 6 Liter
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "6 x 1 L Bioethanol Premium 96,6%"
11 jun. 2014

Sehr sparsam im Verb ...

Sehr sparsam im Verbrauch.

Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Gelieve de cijferreeks in het hiernavolgende tekstveld in te voeren

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Onze Bio Ethanol voor Bio Ethanol en Gel haarden wordt in Duitsland gefabriceerd en zorgvuldig...meer

Gevaar aanduidingen

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Piktogramm-02 Piktogramm-07

Veiligheids maatregelen

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Fragen & Antworten