1L Isopropanol 70%

6 x 1 L Isopropanol 70%

 • SW1746
 • Höfer Chemie GmbH
 • 4250463110570
€ 26,95 *
Inhoud: 6 Liter (€ 4,49 * / 1 Liter)

Leveren naar Nederland is gratis en duurt 2 tot 5 werkdagen.

Op Zaterdag, Zondag en Feestdagen wordt niet bezorgd.

GEVAAR

Piktogramm-02 Piktogramm-07
Met Isopropanol reinigt U gemakkelijk en grondig! Het oplosmiddel Isopropanol is geschikt als...meer

Productinformatie "6 x 1 L Isopropanol 70%"

Met Isopropanol reinigt U gemakkelijk en grondig!

Het oplosmiddel Isopropanol is geschikt als reinigingsmiddel voor vele doeleinden, bijvoorbeeld:

 • brillenglazen
 • glazen oppervlakken in huis
 • lenzen (foto- en filmapparatuur)
 • grammofoonplaten
 • beeldschermen
 • tabakspijpen

Om te reinigen gebruikt U een stukje keukenrol of een zachte doek.

Belangrijk: Onze Isopropanol is niet geschikt voor medische doeleinden.

 

Verwendung: Technische Anwendung
Volumen: 6 Liter
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "6 x 1 L Isopropanol 70%"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Gelieve de cijferreeks in het hiernavolgende tekstveld in te voeren

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Met Isopropanol reinigt U gemakkelijk en grondig! Het oplosmiddel Isopropanol is geschikt als...meer

Gevaar aanduidingen

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


Piktogramm-02 Piktogramm-07

Veiligheids maatregelen

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Fragen & Antworten