1 Liter Isopropanol 99,9%

30 x 1 L Isopropanol 99,9%

 • SW1370
 • Höfer Chemie GmbH
 • 4250463107631
€ 70,95 *
Inhoud: 30 Liter (€ 2,37 * / 1 Liter)

Leveren naar Nederland is gratis en duurt 2 tot 5 werkdagen.

Op Zaterdag, Zondag en Feestdagen wordt niet bezorgd.

GEVAAR

Piktogramm-02 Piktogramm-07
Isopropanol (ook bekend als 2-Propanol, Isopropylalcohol, afkorting: IPA)  ...meer

Productinformatie "30 x 1 L Isopropanol 99,9%"

Isopropanol (ook bekend als 2-Propanol, Isopropylalcohol, afkorting: IPA)

Made in EU

 

 

Gebruiken bij/voor:
Isopropanol is uitstekend geschikt voor het verwijderen van vuilaanslag, lijmresten en als ontvettingsmiddel. Ook wordt isopropanol gebruikt als oplosmiddel voor verf, vernis, etherische oliën en was. Maar ook als grondstof wordt IPA in de Cosmetische-, de chemisch-technische Industrie of bij het vervaardigen van Desinfektie-middelen gebruikt.

Verdere gebruiksmogelijkheden bestaan uit bijv. het verwijderen van Schimmels (Mengverhouding: 70 – 80% IPA, Rest gedistilleerd Water), het reinigen van uw oude langspeelplaten (Mengverhouding: ca. 35% IPA, Rest gedistilleerd Water)
In de Transportwereld is IPA het middel om Lak te reinigen (Bijv. na het Poetsen). Het Resultaat is een volledige vetvrije Laklaag. Deze is dan optimaal voorbereid om Lakbeschermings/Conserverings produkten aan te brengen. Kan verdund en onverdund gebruikt worden. Produkt met een zachte doek aanbrengen en daarna afwrijven.

Alleen EXTERN te gebruiken !

 • Licht Ontvlambaar (VbF:B)! Niet gebruiken bij open vuur! Niet roken!
 • Goed afgesloten en voor kinderen niet bereikbaar bewaren
 • Niet in Kontakt met de ogen laten komen. Na het in aanraking komen met de ogen, direct grondig en langdurig met water spoelen, daarna de Arts consulteren
 • Voor Contact met elektrische Apparaten, de oplossing volledig uit laten drogen

 

Verwendung: Technische Anwendung
Volumen: 30 Liter
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "30 x 1 L Isopropanol 99,9%"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Gelieve de cijferreeks in het hiernavolgende tekstveld in te voeren

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Isopropanol (ook bekend als 2-Propanol, Isopropylalcohol, afkorting: IPA)  ...meer

Gevaar aanduidingen

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


Piktogramm-02 Piktogramm-07

Veiligheids maatregelen

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Fragen & Antworten

Frage vom 29. April 2017
Is deze Isopropanol 99,9% gedenatureerd?
Antwort vom 2. Mai 2017

Nein, ist es nicht.